Input:

Účtování dlouhodobého majetku získaného darováním

9.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola a náš zřizovatel nám v lednu daroval majetek, který byl doposud v naší škole na základě smlouvy o výpůjčce. Mezi tímto majetkem je i majetek nad 40 000 Kč, tudíž pro nás je to investice. Jak postupovat z hlediska zachycení majetku a jeho odpisů v účetnictví? Jak správně nastavit odpisování majetku v naší organizaci?

Odpověď:

Dlouhodobý majetek získaný darováním, tedy bezúplatným převodem budete účtovat následovně: