Input:

Účtování darovaných zásob

21.12.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak účtovat o zásobách v rámci příspěvkové organizace, které přijmeme jako dar a následně je spotřebujeme? Zásoby účtujeme způsobem A i B.

Odpověď:

Darované  zásoby se dříve účtovaly do fondu oběžných aktiv. Od roku 2010 se staly tyto vlastní zdroje součástí vlastního jmění na účtu 401. Jestliže budete účtovat způsobem A, pak se převzetí daru zaúčtuje MD 112 – D 401AU darované zásoby. Spotřeba těchto zásob bude MD 501 – D 112. Snížení vlastního jmění  v současné