Input:

Účetní software - přesun na server

25.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme zakoupený účetní program. Donedávna byl v počítači,

takže je zařazen do DDNM. Nyní nám jej technik dal na server, tudíž máme pouze přístupová hesla. Vyřadí se takovýto majetek z evidence? A ještě jeden dotaz, úzce s tím související. Účtují se licence k přístupu k programům

(konkrétně program výkaznictví) na majetkové účty nebo jen jako služba (předplatné), když jsou na serveru a jednou za čtvrt roku do nich vstupujeme?

Odpověď:

Účetní software