Input:

Účetní provedení zařazení technického zhodnocení stavby do užívání

23.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Počátkem roku jsme účetně provedli zařazení technického zhodnocení stavby do užívání. Součástí rozpočtu stavby (technického zhodnocení - zateplení a výměna zdroje tepla) byly jako investiční výdaje Projektu rozpočtovány i výdaje na zajištění věcných i formálních náležitostí spojených s průběhem zadávacího řízení. Bohužel faktura za poslední etapu (cca 100 tis. Kč) za zajištění těchto věcných i formálních náležitostí