Input:

Účet 903 - Ostatní majetek

16.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše PO zřizované ÚSC vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Cizí majetek používaný účetní jednotkou sledovaly vždy na podrozvahových účtech, ale nyní podle platné vyhlášky č. 410/2009 Sb., kdy neexistuje žádný účet s obsahovou náplní pro tento typ majetku, nevíme, kde majetek evidovat tak, aby se nenatahoval do Přílohy č. 5 účetní závěrky - např. na účtech podmíněných závazků a pohledávek.

Lze cizí majetek sledovat na účtu 903 - Ostatní