Input:

Účet 901 v občanském sdružení

19.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme občanské sdružení. K čemu všemu lze využít účet 901? Existuje nějaký právní předpis, který použití vlastního jmění 901 zapovídá?

Odpověď:

Obsahové vymezení položky pasiv v Rozvaze naleznete v ustanovení § 18 odst. 1.  Položka "A.I.1. Vlastní jmění" obsahuje hodnotu vlastních zdrojů majetku účetní jednotky. V položce se uvádí v případech, kdy to ukládá nebo připouští zvláštní právní předpis, hodnota povinného nebo dobrovolného majetkového vkladu