Input:

Účelová investiční dotace z FRIM

12.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízena ÚSC, máme rozhodnutí o účelové investiční dotaci na výměnu oken, zatím nemáme finanční prostředky a proto jsme požili FRIM na zaměření stávajícího objektu. Jaký je postup účtování od obdržení dotace, použití FRIMU až po technické zhodnocení budovy?

Odpověď:

Jestliže zřizovatel rozhodl o poskytnutí investičního transferu své příspěvkové organizaci, tak se tento účelový transfer nebude vykazovat na účtu 403 – Transfery na