Input:

Tvorba metodiky řešení pohledávek

1.6.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o radu s tvorbou metodiky řešení pohledávek. Jedná se o období od vzniku pohledávky - tzn. jak vznikne, kolik můžeme účtovat penále, musí / nemusí být uvedeno na faktuře.

Odpověď:

Podle občanského zákoníku § 517 odst. 2 má věřitel právo požadovat od dlužníka, který svůj závazek nezaplatil ke dni splatnosti vedle plnění i úrok z prodlení a případně poplatek z prodlení. Výše úroků z prodlení je upravena repo sazbou vyhlašovanou ČNB. Poplatek