Input:

Transfery

19.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Budovu máme ve správě a účtujeme odpisy. Na budově byla provedena výměna oken a zateplení. Dotaci obdržel a faktury uhradil zřizovatel. Nám byl předán rozpis technického zhodnocení budovy. Stavební úpravy 23 mil.Kč a změna vytápění - 6 ks tepelných čerpadel v hodnotě 6 mil. Kč. Jak zaúčtovat zařazení do užívání tech.zhodnocení budovy a čerpadel? Transfery obdržel zřizovatel a to od SFŽP 1 mil.Kč a 16 mil. Kč FS (fond soudržnosti).