Input:

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

18.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Budeme účtovat na účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku i bezplatný převod majetku a také odpis tohoto majetku zúčtujeme 403 / 672?

Odpověď:

Na účet 403 se zaúčtují přijaté transfery poskytnuté na pořízení dlouhodobého majetku od jiných poskytovatelů, než je zřizovatel. Pokud zřizovatel byl příjemce transferu na dlouhodobý majetek a teď jej převádí bezúplatně své příspěvkové organizaci, tak PO zaúčtuje pořizovací cenu MD 02x a D