Input:

Transfer nerealizovaný formou zálohy

18.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Náš zřizovatel nám poskytl investiční transfer ve výši 500 000 Kč na AV techniku. Jakým způsobem se bude účtovat, včetně odpisů?

Odpověď:

Odpovědi na Vaše výše položené dotazy jsou k nalezení v Českých účetních standardech pro vybrané účetní jednotky. Předpokladem ovšem je, že se jedná o transfer nerealizovaný formou zálohy, a tudíž nezpochybnitelný. Potom konkrétně:

 a) V bodě 5.5.1. ČÚS č.703 je uvedeno,