Input:

Technické zhodnocení

18.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená obcí. Obec má v účetní evidenci budovu, naše PO vede tuto budovu v podrozvahové evidenci. Obec budovu zrekonstruovala na svoje náklady, technicky ji zhodnotila nad 40 tis. Kč. PO provedla drobné technické zhodnocení (přidání zásuvky el. proudu), toto zhodnocení není vyšší než 40 tis. Kč. Obec požaduje po PO, aby jí toto malé tech. zhodnocení předala protokolárně. Jak se bude účtovat v PO?

Odpověď:

V roce 2010 se technické zhodnocení do částky 40 000