Input:

Technické zhodnocení počítače

14.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO, zřizovatelem je město. Naše organizace neodepisuje majetek, můžeme pořizovat DDHM jen do 40 tisíc Kč. K počítači, který jsme pořídili v r. 2004 musíme dokoupit RAM paměť dle faktury za 1200 Kč a její instalace do PC je vyfakturovaná částkou 250 Kč. Jak účtovat? Budu také navyšovat o částku 1450 Kč i cenu počítače (tj. MD 028/D 088)?

Odpověď:

I u drobného dlouhodobého hmotného majetku se může provést rozšíření použitelnosti nebo změna účelu užívání,