Input:

Technické zhodnocení budovy

17.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, nejsme plátci DPH, účetnictví vedeme ve zjednodušeném rozsahu.V hlavní činnosti máme mimo jiné i správu Domu s pečovatelskou službou. Od 1. 1. 2015 má vlastník budovy za povinnost mít „vybavená vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit