Input:

Technické zhodnocení budovy

22.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO, budovu školy má v účetní evidenci zřizovatel - obec, my máme pouze v podrozvahové evidenci. V tomto roce provedl zřizovatel ze svých prostředků na budově technické zhodnocení ve výši cca 1 mil. Kč. Škola ze svých prostředků provedla jiné technické zhodnocení v částce 8 tis. Kč. Zřizovatel chce, abychom toto naše zhodnocení financovali z investičního fondu, protože prý se obě zhodnocení sčítají. Domnívám se, že tento výklad není správný a že bychom