Input:

Správně zaúčtování vyřazení souboru hmotných movitých věcí

14.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace ÚSC. Jak správně zaúčtovat vyřazení souboru hmotných movitých věcí v případě:

1) bezúplatného převodu,

2) prodeje?Jedná se o výstavní panely. Pořizovací cena je 622.213,-Kč a zůstatková cena je 311.293,- Kč.

Odpověď:

Pokud budete vyřazené soubory movitých věcí bezúplatně převádět, bude účtování následující:

V pořizovací hodnotě             622 213 Kč                 MD 082                Dal 022