Input:

Správné zaúčtování čerpání daňové úspory

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvkovou organizací ve školství. Jak správně zaúčtovat čerpání daňové úspory?

Odpověď:

Daňová úspora je částka, o kterou se snížil základ daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Je to část zisku, o kterou se snížil základ daně, a daňová úspora je částka daně, která se neplatila. Např. základ daně byl Kč 100 000, odpočet byl celých Kč 100 000 a úspora daňové povinnosti je 19 000 Kč. Zisk z předchozího období, který je po úhradě