Input:

Správce rozpočtu

7.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o sdělení, zda může správce rozpočtu celého ústavu být příkazcem operace jednoho úseku?

Odpověď:

Dle § 25 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) na výkon finanční kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy se nevztahují procesní pravidla podle § 12 až 21, včetně § 12 o vyloučení střetu zájmů.

Na vaší situaci lze použít ustanovení § 25 odst. 2 písm. b)