Input:

Sponzorský dar od školy

17.8.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může naše škola (PO zřízená obcí) poskytnout sponzorský dar pro zoologickou zahradu z vybraných příspěvků dětí a učitelů? Jestliže jsme již vybrali od dětí a učitelů finanční prostředky, je správnější účtování přes rozvahový účet nebo do výnosů a do nákladů?

Odpověď:

Podle zákona č. 250/2000 Sb. nemůže příspěvková organizace poskytovat dary. Nepřipadá v úvahu účet 543 – Dary. Může pouze zprostředkovat převzetí dobrovolných příspěvků (darů) rodičů pro zoologickou