Input:

Sponzorské dary

12.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme domov pro seniory zřízený ÚSC. Přijímáme sponzorské dary na aktivizační činnosti klientů. Budou tyto dary osvobozeny od daně z příjmů? Daň darovací je od 1. 1. 2014 součástí daně z příjmu právnických osob. Dříve tyto dary byly osvobozeny od placení daně.

Odpověď:

Pokud tyto dary použijete na financování některé z vybraných činností, jimiž jsou „věda a vzdělání, výzkumné a vývojové účely, kultura, školství, policie, požární ochrana, podpora a ochrana mládeže, ochrana