Input:

Sloučení příspěvkových organizací

28.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Od 1. 1. 2014 se sloučily dvě příspěvkové organizace, jedna tedy zanikla. Při podání vyúčtování zálohové daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vznikl přeplatek, který ale nebyl zachycen v rozvaze k 31. 12. 2013. Zároveň ho FÚ zaslal na účet nástupnické organizace. Jak se tedy tento přeplatek zaúčtuje?

Odpověď:

V prvé řadě je nutno se zamyslet nad tím, jak je možné, že přeplatek nebyl zachycen v účetnictví – nejsou tam také další chyby?