Input:

Sloučení příspěvkových organizací

28.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dvě příspěvkové organizace se slučují ke dni 1. 4. 2010 na základě rozhodnutí zřizovatele. Obě mají povinný audit, neboť jejich dotace z ministerstva je větší než 3 mil Kč. Jakou účetní závěrku a jaký audit musí mít obě organizace?

Odpověď:

Příspěvková organizace, která se slučuje s jinou organizací, sestaví k 31. 3. 2010 mimořádnou účetní závěrku, k níž se doloží mimořádná inventarizace veškerého majetku a závazků a provede uzávěrku účtů pomocí účtů