Input:

Sloučení dvou PO - účtování

10.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Od 1. 7. 2018 došlo ke sloučení dvou dětských domovů, kdy všechna práva a závazky přešly na náš DD. Jak správně u nás zaúčtovat (MD/D) výsledky z rozvahy slučované organizace?

Odpověď:

Pokud jedné příspěvkové organizaci zaniká právní subjektivita, musí se včlenit do druhé, což bychom účetně zobrazili jako prosté součty jednotlivých řádků aktiv a pasiv. To u dlouhodobého majetku, krátkodobého finančního majetku,