Input:

Sestavení rozpočtu

24.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak postupovat při sestavování rozpočtu pro r. 2011. Máme z r. 2010 přebytek a nechceme v letošním roce utratit, vytváříme si rezervu na investiční akci, kterou bychom zrealizovali asi až za 2-3 roky. Já bych částku do rozpočtu nedávala, ale nevím, jak tuto rezervu zaúčtovat.

Odpověď:

Předpokládáme, že Vaše účetní jednotka je příspěvkovou organizací, zřízenou územním samosprávným celkem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních