Input:

Schvalování účetní závěrky radou obce

6.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dle novely zákona č. 128/2000 Sb., § 102, odst. 2, písm. q) je: "Radě obce je vyhrazeno schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni." K čemu toto ustanovení zákona má sloužit? Nedovedu si představit, jak rada města bude schvalovat účetní závěrku všech městem zřízovaných PO. To budou při jednání rady zkoumat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu?

Odpověď:

Schvalování účetní závěrky vyplynulo