Input:

Rozpuštění dotace do výnosů

24.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kdy musíme poprvé provést rozpuštění dotace na pořízení dlouhodobého majetku do výnosů, tj. 403/67X v poměrné výši odpisů?

Odpověď:

Ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb., vymezuje položku pasiv rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ takto: položka obsahuje zejména přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů a to u některých vybraných účetních