Input:

Rozdíl na účtu pohledávek

4.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme ÚSC, který prováděl přezkum hospodaření u jiného ÚSC. Zjistili jsme, že inventarizací vykazují u účtu 311 - odběratelé manko (50,- Kč), tzn., že skutečný stav je o 50,-- Kč nižší než stav účetní.

Jak mělo být účtováno o tomto inventarizačním rozdílu v příslušném účetním období, resp. ke dni účetní závěrky? (pozn. ÚSC vede tento rozdíl na podrozvahovém účtu; žádná škoda nebyla zatím předepsána)

Odpověď:

U pohledávek se obvykle nejedná o manko, ale je nutno