Input:

Rozdělení hospodářského výsledku u PO

15.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace (základní škola), jejímž zřizovatelem je obec. Účetní závěrku máme schválenou krajem. Za hlavní činnost máme ztrátu - 1 000 Kč, za doplňkovou činnost zisk 60 000 Kč. V rozvaze máme výsledek hospodaření běžného účetního období v položce C.III.1. 59 000 Kč. Stačí v roce 2015 účtovat příděl do rezervního fondu za celou organizaci MD 431 / D 413 59 000 Kč nebo musíme účtovat i o ztrátě v hlavní činnosti -1