Input:

Rekonstrukce výměníkové stanice

14.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Rekonstruovali jsme výměníkovou stanici, jedná se o součást budovy nebo je výměníková stanice SMV?

Odpověď:

Podle Pokynu GFŘ D-6 je v příloze č. 1 uvedeno, že součástí budovy jsou vnitřní rozvody studené a teplé vody (včetně rozvodů pro ústřední vytápění), páry a související regulační a měřicí technika s výjimkou výměníkových stanic. U § 26 se v bodu 2 uvádí, že samostatné movité věci jsou i výměníkové stanice, přestože jsou pevně spojeny s budovou.