Input:

Průkazný účetní záznam, daňový doklad

18.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Co je to průkazný účetní záznam v technické formě a musí obsahovat daňový doklad razítko a podpis?

Odpověď:

Samotná faktura – daňový doklad ať v listinné nebo elektronické podobě ještě není účetní doklad. Tím se stane po doplnění a upřesnění obsahu účetního případu včetně předkontací a připojením podpisů osob odpovědných za účetní případ a osoby odpovědné za zaúčtování. V praxi se to provádí tím, že se k faktuře připojí tzv. likvidační lístek, na