Input:

Proplácení cestovného

17.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená městem. Posíláme žáky na různé soutěže a vědomostní olympiády. Může se jim proplácet cestovné na tyto akce z peněz zřizovatele, tedy z účtu 512 cestovné?

Odpověď:

Cestovné se hradí zaměstnancům školy, nikoliv osobám, které nemají pracovně právní vztah. Náklady na cestovné jsou upraveny v zákoníku práce. Žáci tedy nejsou „zaměstnanci“, proto úhrada za dopravu a ubytování žáků na soutěžích je úhrada za služby, patří tedy na účet 518 a nikoliv na účet