Input:

Prodej učebnic žákům školy

3.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Nakupujeme pro žáky učebnice, které si žáci ihned odkupují a platí předem hotově do pokladny školy. Musíme tyto nákupy zaúčtovat do nákladů a výnosů, nebo lze použít účet 324?

Odpověď:

Postupy účtování o majetku, tvorbě a použití prostředků peněžních fondů příspěvkových organizací, transferech a účetní souvztažnosti na podrozvahových účtech a další s vámi probere Blažena Petrlíková na semináři Postupy účtování od 1. 1. 2011 v příspěvkových organizacích