Input:

Prodej nepotřebného DDHM

16.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše příspěvková organizace se rozhodla, že prodá DDHM Notebook Lenovo zakoupený v roce 2013. Důvod rozhodnutí: pro nepotřebnost. Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ocenění zřejmě nemůžeme udělat v reálné hodnotě. Máme k tomuto rozhodnutí vytvořit směrnici? Musí být vyhotoven znalecký posudek poč. firmy nebo stačí kvalifikovaný odhad, který zajistí přiměřené přiblížení k tržní hodnotě? Musí pak toto schválit zřizovatel obecní úřad?

Odpověď:

Budeme