Input:

Příspěvková organizace a přiznání k DPPO

18.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kdy musí příspěvková organizace (základní škola) podávat přiznání k DPPO? Škola má příjmy z doplňkové činnosti (prodej obědů občanům obce).

Odpověď:

Podle znění § 38mb písm.a), zákona o daních z příjmů (ZDP), nemusí VPP podávat přiznání k dani z příjmů v případě, že:

  • má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené a příjmy, které jsou zdaňovány srážkovou daní (např. úroky),
  • nemá povinnost uplatnit postup podle § 23