Input:

Příspěvek z provozního příspěvku města na mzdu zaměstnance PO

23.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Lze z provozního příspěvku města (zřizovatele) přispět na mzdu + odvody zaměstanci příspěvkové organizace, která již nemá dostatek mzdových prostředků od krajského úřadu?

Odpověď:

Pokud příspěvková organizace nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů, pak zřejmě překročí závazný limit prostředků na platy. V tomto případě zřizovatel by měl z příspěvku na provoz uhradit také překročené mzdové náklady