Input:

Příspěvek z FKSP zaměstnancům na stravování

20.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace. Můj dotaz se týká vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a spolurozhodování odborové organizace.

Náš problém se týká příspěvku z FKSP zaměstnancům na stravování. V loňském roce byl snížen příděl do fondu na 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. V kolektivní smlouvě máme stanoven příspěvek na stravování na zaměstnance. V letošním roce jsme chtěli příspěvek z