Input:

Příspěvek z FKSP zaměstnanci, který je ve výpovědní lhůtě

17.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je možné poskytnout příspěvek z FKSP zaměstnanci, který podal v květnu výpověď, běží mu 2měsíční výpovědní lhůta a nyní v červnu si požádal o příspěvek na letní dětský tabor?

Odpověď:

Zaměstnanec je v pracovním poměru do konce července. Záleží na vnitřním předpisu příspěvkové organizace, zda příspěvek přizná. Plnění z FKSP není nárokové. Po formální stránce ani z věcného hlediska je možné příspěvek na tábor přiznat, pokud se