Input:

Příspěvek od zřizovatele na dlouhodobý majetek

20.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená ÚSC. Jak zaúčtujeme v r. 2010 předpis příspěvku na dlouhodobý majetek od zřizovatele a jeho úhradu na náš účet?

Odpověď:

Doporučuji metodiku, která bude respektovat zákon č. 250/2000 Sb.

Předpis nároku na dotaci zaúčtovat do investičního fondu MD 348 – D 416. Příjem finančních prostředků MD 241 – D 348. Použití dotace na pořízení DM se zaúčtuje při úhradě faktur jako čerpání fondu na účet 403 – Dotace na dlouhodobý majetek MD