Input:

Příspěvek od Českoněmeckého fondu budoucnosti

20.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování příspěvku od Českoněmeckého fondu budoucnosti, příjem na běžný účet a účtování čerpání nákladů z tohoto fondu.

Dotaz:

Prosím o radu, jak zaúčtovat příspěvek (dotaci?) od Česko-německého fondu budoucnosti. Celkové náklady činí cca 55 tis. Kč (spoluúčast školy, žáků a Rady rodičů). Z FB jsme obdrželi 26 tis. Kč, které jim musíme vyúčtovat (zaslat kopie faktur, účtů). Jak zaúčtovat příjem na běžný účet - proti jakému účtu 6xx? A dále pak