Input:

Příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti

24.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak zaúčtovat příspěvek (dotaci?) od Česko-německého fondu budoucnosti? Celkové náklady činí cca 55 tis. Kč (spoluúčast školy, žáků a rady rodičů). Z fondu jsme obdrželi 26 tis. Kč, které jim musíme vyúčtovat (zaslat kopie faktur a účtů). Jak zaúčtovat příjem na běžný účet (proti jakému účtu 6xx)? Jak účtovat čerpání nákladů z fondu za jízdné, ubytování atd.?

Odpověď:

POZOR akce: 2 publikace za cenu 1! Účetní souvztažnosti pro příspěvkové