Input:

Příspěvek na stravování v PO pro důchodce

13.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace poskytuje z fondu slevu na obědy ve svém stravovacím zařízení pro své bývalé zaměstnance - důchodce. Podle ustanovení zákona o dani z příjmů a související předpisy (sociální a zdravotní pojištění) bude v souvislosti s těmito obědy příspěvek do výše kalkulované ceny znamenat pro důchodce zdanitelný příjem, neboť nesplní podmínku odpracování alespoň 3 hodin v daném dni?

Odpověď:

V případě, že je u benefitu