Input:

Příspěvek na stravné z FKSP

18.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může organizace ve své směrnici uvést, že příspěvek na stravné z FKSP je pro zaměstnance a zam. důchodce a příspěvek na rekreaci jen pro zaměstnance? Vyhl. č. 114/2002 Sb. zahrnuje zam. důchodce do slova zaměstnanec.

Odpověď:

Vyhláška č. 114/2002 Sb. uvádí v § 3 v hospodaření s fondem, že si PO sestaví rozpočet fondu a způsob jeho čerpání. Tím jsou dána pravidla pro jednotlivé tituly příspěvků z FKSP. Může být uvedeno, že důchodci, kteří jsou bývalí