Input:

Příspěvek na pokrytí ztráty minulých let

20.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na konci roku 2011 získala příspěvková organizace zřízená obcí od svého zřizovatele neinvestiční příspěvek na pokrytí ztráty minulých let. Jakým způsobem tento příspěvek měla příspěvková organizace zaúčtovat, když byl určen na pokrytí ztráty minulých let? Pro úplnost uvádím, že příspěvková organizace vykazovala v roce 2011 opět záporný hospodářský výsledek.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že se jedná o „příspěvek“, musí být zachycen ve výnosech na účtu