Input:

Příspěvek na nákup pracovní obuvi

18.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Zaměstnancům jsme poskytli z FKSP příspěvek na nákup pracovní obuvi (různé). Příspěvek není osvobozen od dani z příjmů a vstupuje do vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Z jakých zdrojů můžeme uhradit tyto odvody, když dosud čerpáme ONIV na 100 %? A jak zaúčtovat?

Odpověď:

Na překročení ONIV můžete se souhlasem zřizovatele buď použít jeho dotaci na provoz, případně souhlas s čerpáním