Input:

Přijetí daru

14.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola, zřizovatelem je město. V roce 2018 jsme obdrželi finanční dar (bez určení účelu použití – použito na investice a DHM) a od nadace věcný dar v podobě interaktivní tabule. Musíme podávat ještě přiznání k darovací dani nebo nějakou přílohu k dani z příjmů? Nebo tím, že zřizovatelem je město, je to spíše na nich? Je rozdíl, zda jde o účelový či neúčelový dar? Jak je to u věcného daru od nadace?

Odpověď:

Daň darovací byla zrušena k 1. 1. 2014. Přijetí darů