Input:

Příjem daru v PO

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená obcí. Přijali jsme dar od rodiče na pořízení infrasauny. Tu jsme pořídili: 241/416 přijetí daru, 042/321 pořízení, 022/042 dáno do užívání, 416/401 použití invest. fondu. A teď jedná-li se o transfer? 401/403. A následné odpisy 551/081 a 403/672? Invest. fond se z tohoto majetku netvoří?

Odpověď:

Český účetní standard č. 703 definuje transfery jako poskytnutí (přijetí) peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, zejména….. Domnívám se, že dar rodiče není