Input:

Přijaté dlouhodobé zálohy

6.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, na jakém účtu bych měla evidovat přijaté dlouhodobé kauce z pronájmu, kdy se jedná vlastně o náš závazek a je na dobu zpravidla delší než 1 rok. Dále přijímáme kauce na vydávání čipů k parkovací závoře. Tyto kauce jsou všechny vratné, pokud je smlouva řádně plněna a ukončena.

V účtové osnově jsem našla účet 955 - Přijaté dlouhodobé zálohy. Dlouhodobé závazky z titulu přijatých záloh v obchodním styku od odběratelů na dobu