Input:

Přerušení studia a daňové zvýhodnění

4.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pokud má dítě (do 26 let) na vysoké škole přerušeno studium, má rodič nárok na daňové zvýhodnění?

Odpověď:

Podle § 35c odst. 1 ZDP má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Podle odstavce 6 uvedeného ustanovení se za vyživované dítě považuje i zletilé dítě do dovršení věku 26 let, které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání, přičemž