Input:

Přeřazení trezoru na účet 028

5.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den, jsme PO. V majetku máme zařazen trezor od 22. 5. 1993 v PC 16 328 Kč. ZC činí 9 031 Kč. Dále pak garáž od 1. 1. 1999 v PC 16 682 Kč a ZC činí 3 257 Kč. K 31. 12. 2012 podle standardu č. 708 přeřadíme trezor (movitý majetek) v hodnotě 16 682 Kč z účtu 022 na účet 028 a pro oprávky použijeme účet 416. Garáž (nemovitý majetek) ponecháme v evidenci na účtě 021. Je toto účtování správné?

Odpověď:

Přeřazování majetku provádíte podle novely ČÚS č. 701