Input:

Přenesení daňové povinnosti - výměna vodovodní přípojky

24.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Bude se jednat o přenesenou daňovou povinnost, když pro plátce DPH budeme vyměňovat starou olověnou vodovodní přípojku za novou?

Odpověď:

Výměna vodovodní přípojky je z hlediska zařazení stavebně-montážní prací  zařazena  pod  CZ –CPA 42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (zahrnuje i opravy). Toto zatřídění je potvrzeno i ve II.  přehledu nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci režimu přenesení daně